UB:s ungdomsstipendium 2019

Marja Helena Mortensson Fjellheim, Svahken Sïjte i Engerdal, tilldelas Ubmejen Biejvieh´s ungdomsstipendium 2019.

Marja Helena, musiker och jojkare från Svahken Sïjte, har med noggrannhet och engagemang tagit den sydsamiska jojken och språket ut i världen. Hennes seriösa arbete och musikaliska uttryck, sprungen ur både den sydsamiska och umesamiska jojktraditionen, är ett inspirerande exempel för andra unga samer med sitt arbete med språk och kulturella uttryck samt bidrag till utveckling i det samiska samhället.

Motivering

Marja Helena Mortensson Fjellheim, nyss fyllda 24 år, är en ung sydsamisk jojkare och sångare från Svahken Sïjte renskötseldistrikt, i Hedmark fylke Norge, är en anmärkningsvärd röst och förespråkare för det sydsamiska språket och den traditionella jojktraditionen. Samtidigt är Marja en förnyare, av jojken och musikaliska uttryck, med ett omisskännligt eget och personligt avtryck. Genom sin tillhörighet till en renskötarfamilj, är Marjas liv, liksom hennes musik, starkt rotade i det sydsamiska sättet att leva. Hennes vuelies och sånger på sydsamiska berör centrala aspekter av hennes samiska identitet, tillhörigheten till naturen, marken, liksom både hennes kärlek till renskötseln och hennes engagemang för att skydda och revitalisera det sydsamiska språket. Marja har redan hunnit samarbeta med en mängd samiska musiker som Frode Fjellheim, Mari Boine, Georg Buljo och Katarina Barruk och andra internationella musiker i otaliga projekt, ge ut en skiva och turnera världen runt. Hon arbetar numera som fylkesmusiker i Troms vid sidan om hennes egna musikskapande och turnerande.

Med hennes egna ord (från hennes hemsida):

”Jag är lycklig nog att ha kunnat återupptäcka och återta den sydliga jojktraditionen, årtionden efter det försvann från det område där jag föddes. Jag hoppas att våra traditioner kommer att fortsätta att bli mer bekanta och synliga både i Norge och utomlands, och att jojken kommer att ses som en integrerad del av den skandinaviska kulturen. något som det alltid har varit och fortfarande är idag. Musik ger möjlighet att skapa vackra möten mellan olika kulturer, men det kan också hjälpa oss att hitta den inre styrkan vi behöver för att kunna fortsätta, samt att hjälpa oss att hitta vår egen stig i livet. Jag känner mig lycklig att jag har lyckats hitta ett sätt på vilket jag kan använda min musik för att dela med mig av traditionella samiska värderingar och traditioner och samtidigt visa att vår kultur är relevant och viktig för oss samer och det omgivande samhället i framtiden.”