Ubmejen Biejvieh 2017

Samiska veckan i Umeå 4-12 mars

SV_2017

Staalehke nyjsenh – Kvinnor som går före

2017 är ett jubileumsår på flera sätt vilket kommer att märkas i Såhkies arrangemang under hela året och under Ubmejen Biejvieh i synnerhet. För att fira 100-årsjubileet av samernas första landsmöte i Trondheim ville vi i Elsa Laula Renbergs anda uppmärksamma de samiska kvinnorna, historiska som samtida. Kvinnor som visionärer, som politisk kraft och som kulturbärare, kunskapare och förnyare. I årets program fanns många arrangemang med kvinnor som aktörer men också om viktiga kvinnor i den samiska historien.
Såhkie – Ubmejen samien seäbbrie fyller också 40 år under 2017.

Missade du samiska veckan 2017?

En del av aktiviteterna presenteras i följande pressklipp, radioinslag, filmer med mera.

• Programfoldern som PDF >

• Föreläsningar från Lars Thomasson-symposiet under titeln Förmödrar och förebilder – Kvinnor som går före >


 

Facebook

Medarrangörer:

         logoPMS484_02             umu_logo_pos

Finansiärer:

Umea_kommun          Logo_RVB_PMS          sameradettop          kulturradet_logo