Kultuvrran Àjjagiste/Ur kulturens källa


Illustration: Erica Huuva

Framtidens kulturpolitik och Sápmi – hur skall den samiska kultursektorn kunna utvecklas?

Välkommen till kulturpolitiskt toppmöte 6-7 mars 2019 i Ubmeje!

Den kulturella infrastrukturen på det samiska området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker. Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv.

Såhkie Umeå sameförening vill lyfta frågorna om kulturens villkor och därför bjuda in till ett toppmöte i Ubmeje/Umeå.

Vi vill:

  • genomlysa samisk kulturpolitik
  • öka kunskapen kring samiska kultursektorns betydelse
  • öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling
  • öka möjligheterna för kulturarbetare att möta en ny publik
  • öka uppdraget för arrangörer och institutioner

Framför allt:
Vaska fram och skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi.

Vi bjuder in:

  • kulturaktörer i Sápmi och Sverige
  • organisationer, samiska kulturarbetare, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik
  • forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön
  • samer och en intresserad allmänhet

Mer information om TOPPMÖTET Kultuvrran ájjagiste / Ur kulturens källa»

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR TOPPMÖTE 2019


6 MARS

10:00 – 13:00  Registreringen öppen
12:00 – 12:45   Lunch i kåtorna på Rådhustorget
12:45 – 13:00  Maj Doris Rimpi och Åsa Simma
13:00 – 13:15   Välkommen + Invigningstal med kulturminister Amanda Lind
13:20 – 13:45   Stephen Loft, Kanada
13.50 – 14:15    Kulturverksamheternas villkor
14:20 – 14:30   Sametinget, Ingrid Inga, ger en nulägesrapport
14:35 – 15:05   Konstarternas villkor – panelsamtal med samer från olika          kulturella fält
15:05 – 15:25   Kaffe
15:30 – 15:55   Kaisa Rautio Helander
16:00 – 16:20  De fyra norra regionerna i Sápmi, Sverige, presenterar sitt arbete
16:25 – 16:35   Biret Risten Sara
16:40 – 17:15   Hur kan samisk kulturutveckling stödjas? Panelsamtal med samiska representanter, offentliga beslutsfattare och politiker inom den kulturella sektorn
17:20 – 17:30  Sammanfattning och avslutning av dag 1
17:30 – 18:00  Samisk årstidskonst i offentlig miljö, Umeå universitet, Rådhuset Rex
18:30 – 20:30 Gemensam middag på Sävargården
20:30 – 21:45  Kaffe och mingel på Tráhppie, aktiviteter på kulturområdet Gammlia

 7 MARS

09:00 – 09:10 Summering av dag 2
09:10 – 09:35  Vad betyder den Samisk kultur och framtiden – vad innebär det för barn och unga? Panelsamtal
09:35 – 10:05 Dale Turner – On Indigenous rights, sovereignty, and nationhood
10:00 – 10:35  Rättigheters betydelse för kulturell och samhällelig utveckling
10:35 – 11:00  Kaffe
11:00 – 11:15   Tomas Colbengtsson om urfolkskonst
11:15 – 11:50   Hur går vi vidare? Avslutande diskussion
11:50 – 12:00  Slutord
12:00 – 13:00  Lunch

Föreläsare»

ANMÄL DIG HÄR »

Kontakt
Projektledare:
Eva Conradzon eva@biegga.com 070-354 51 06
Sanne Ristin Bengtsson sanneristiina@gmail.com

Ordförande:
Michael Lindblad michael@sahkie.se 070-367 40 43