Toppmöte – Ur kulturens källa / Kultuvrran ájjagiste


Illustration: Erica Huuva

Framtidens kulturpolitik och Sápmi – hur skall den samiska kultursektorn kunna utvecklas?

Välkommen till kulturpolitiskt toppmöte 6-7 mars 2019 i Ubmeje!

Den kulturella infrastrukturen på det samiska området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker. Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv.

Såhkie Umeå sameförening vill lyfta frågorna om kulturens villkor och därför bjuda in till ett toppmöte i Ubmeje/Umeå.

Vi vill:

  • genomlysa samisk kulturpolitik
  • öka kunskapen kring samiska kultursektorns betydelse
  • öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling
  • öka möjligheterna för kulturarbetare att möta en ny publik
  • öka uppdraget för arrangörer och institutioner

Framför allt:
Vaska fram och skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi.

Vi bjuder in:

  • kulturaktörer i Sápmi och Sverige
  • organisationer, samiska kulturarbetare, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik
  • forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön
  • samer och en intresserad allmänhet

Mer information om TOPPMÖTET Kultuvrran ájjagiste / Ur kulturens källa»

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR TOPPMÖTET 6 MARS

10:00 – 13:00 Registreringen öppen
12:00 – 12:45 Förbokad lunch
12:45 – 13:00 Inledning av Maj‐Doris Rimpi
13:00 – 13:20 Välkomsttal
13:20 – 13:45 Stephen Loft
13.50 – 14:15 Kulturverksamheternas arbete
14:20 – 14:30 Svenska samt norska Sametinget ger en nulägesrapport
14:35 – 15:05 Konstarternas villkor – panelsamtal
15:05 – 15:25 Kaffe med godbit
15:30 – 15:55 Kaisa Rautio Helander
16:00 – 16:20 Regionerna i Sápmi presenterar sitt arbete
16:25 – 16:35 Biret Risten Sara
16:40 – 17:15 Hur kan samisk kulturutveckling stödjas? Panelsamtal
17:20 – 17:30 Sammanfattning och avslutning av dagen
18:30 – 20:30 Gemensam middag på Sävargården, kaffe på Tráhppie
20:30 – 21:45 Aktiviteter på kulturområdet Gammlia

 

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR TOPPMÖTET  7 MARS

09:00 – 09:15 Frode Fjellheim
09:15 – 09:30 Vad betyder den samiska kulturen för barn och unga? Panelsamtal
09:30 – 10:00 Dale Turner
10:00 – 10:15 Rättigheters betydelse för kulturell och samhällelig utveckling
10:15 – 10:45 Kaffe + smörgås
10:45 – 11:00 Urfolksberättelser som ett framgångsrecept för urfolkskulturer. Panelsamtal.
11:00 – 11:10 Pávvá Pittja
11:10 – 11:50 Hur går vi vidare? Avslutande diskussion
11:50 – 12:00 Slutord
12:00 – 13:00 Förbokad lunch

ANMÄL DIG HÄR »

Kontakt
Projektledare/kontaktpersoner:
Eva Conradzon eva@biegga.com 070-354 51 06
Sanne Ristin Bengtsson sanneristiina@gmail.com 073-034 44 78

Ordförande:
Michael Lindblad michael@sahkie.se 070-367 40 43