Toppmöte – Ur kulturens källa 2019


Illustration: Erica Huuva

Framtidens kulturpolitik och Sápmi – hur skall den samiska kultursektorn kunna utvecklas?

Kulturpolitiskt toppmöte i Umeå 2019

Region Västerbottens filminspelningar från toppmötet >

På toppmötet diskuterar vi framtidens kulturpolitik i Sápmi och hur den samiska kultursektorn ska utvecklas. Såhkie Umeå sameförening bidrar, genom det kulturpolitiska toppmötet, till att genomlysa samisk kulturpolitik, att öka kunskapen kring urfolks och den samiska kultursektorns betydelse, att öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling, att öka möjligheterna för kulturarbetare till nya publikmöten, att öka uppdraget för arrangörer och institutioner.

Målet är att skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi, som en del av ursprungsbefolkningen i världen.

Kulturens betydande roll för demokratiutveckling, samhällsbyggande och synliggörande av urfolk är en central fråga internationellt. Genom att bjuda in internationella experter på toppmötet vill vi utforska andra perspektiv och exempel på politik och utveckling.

De samiska kulturverksamheterna i Sverige har ambitionen att synliggöra, problematisera och bidra till kunskap om och för samer. De fem samiska kulturinstitutionerna – Giron Sámi Teáhter, Sámi Duodji, Tráhppie, Samiska biblioteket och Gaaltije, vid sidan om Fjäll- och samemuséet Ájtte, är samernas arenor för samisk kultur. De 17 miljoner kr som utgår från svenska staten till samers kultur gör att den står på en mycket bräcklig grund med begränsade utvecklingsmöjligheter. I jämförelse kan nämnas att den norska staten bidrar med ca åtta gånger så mycket till samisk kultur.

Såhkie Umeå sameförening bjuder in kulturaktörer i Sápmi och Norden, organisationer, samiska kulturarbetare, myndigheter, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik, forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön samt samer och en intresserad allmänhet. Samarbetspartner är Giron Sámi Teáhter.

PROGRAM FÖR TOPPMÖTET Ur kulturens källa / Kultuvrran ájjagiste

6 MARS 2019
10:00 – 13:00 Registreringen öppen
12:00 – 12:45 Lunch i kåtorna på Rådhustorget
12:45 – 13:00 Maj Doris Rimpi och Åsa Simma
13:00 – 13:05 Välkommen Michael Lindblad, ordförande Såhkie Umeå sameförening
13.05 – 13:15 Öppningstal Amanda Lind, Kultur- och demokrati­minister
13:05 – 13:10 Välkommen + Invigningstal med kulturminister Amanda Lind
13:20 – 13:45 Stephen Loft, Kanada
13.50 – 14:15 Kulturverksamheternas villkor
14:20 – 14:30 Sametinget, Ingrid Inga, ger en nulägesrapport
14:35 – 15:05 Konstarternas villkor – panelsamtal med samer från olika kulturella fält
15:05 – 15:25 Kaffe
15:30 – 15:55 Kaisa Rautio Helander – Decolonization of naming practices: Right to designate and retain indigenous names for communities and places
16:00 – 16:20 De fyra norra regionerna i Sápmi, Sverige, presenterar sitt arbete
16:25 – 16:35 Biret Risten Sara
16:40 – 17:15 Hur kan samisk kulturutveckling stödjas? Panelsamtal med samiska representanter, offentliga beslutsfattare och politiker inom den kulturella sektorn
17:20 – 17:30 Sammanfattning och avslutning av dag 1
17:30 – 18:00 Samisk årstidskonst i offentlig miljö, Umeå universitet, Rådhuset Rex
18:30 – 20:30 Gemensam middag på Sävargården
20:30 – 21:45 Kaffe och mingel på Tráhppie, aktiviteter på kulturområdet Gammlia

7 MARS 2019
09:00 – 09:10 Summering av dag 2
09:10 – 09:35 Vad betyder den Samisk kultur och framtiden – vad innebär det för barn och unga? Panelsamtal
09:35 – 10:05 Dale Turner – On Indigenous rights, sovereignty, and nationhood
10:00 – 10:35 Rättigheters betydelse för kulturell och samhällelig utveckling
10:35 – 11:00 Kaffe
11:00 – 11:15 Tomas Colbengtsson om urfolkskonst
11:15 – 11:50 Hur går vi vidare? Avslutande diskussion
11:50 – 12:00 Slutord
12:00 – 13:00 Lunch

Föreläsare:

Stephen Loft
director of the Aboriginal Arts Office of the Canada Council for the Arts, Mohawk of the Six Nations with Jewish heritage

Kaisa Rautio Helander
professor of Sámi onomastics at Sámi allaskuvla, Norway. Among her current research interests are theoretical and methodological questions concerning Sámi toponymy, challenges of recognition and restoration of indigenous toponymy in official naming contexts and colonial naming practices in indigenous areas.
Title of her talk:
Decolonization of naming practices: Right to designate and retain indigenous names for communities and places

Dale Turner
professor at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, USA, works mostly on Indigenous rights, sovereignty, and nationhood in Canada. He is a citizen of the Temagami First Nation on the homelands of the Teme-Augama Anishinaabe in northern Ontario

Projektledare:
Sanne Ristin Bengtsson
Eva Conradzon

Ordförande Såhkie:
Michael Lindblad