Kulturpolitiska toppmöten

Illustration: Erica Huuva

TIDIGARE TOPPMÖTEN

1. Kulturpolitiskt toppmöte 2019: Ur kulturens källa / Kultuvrran ájjagiste
Arrangerades i Umeå 6-7 mars under den samiska veckan.

2. Kulturpolitiskt toppmöte 2020: från Sápmi till Sverige
Arrangerades i samband med Folk och Kultur i Eskilstuna 5-8 februari. Medverkade gjorde bl a Åsa Simma, teaterchef Giron Sámi Teáhter och Oskar Östergren Njajta, Aejiles, båda från det nybildade samiska kulturnätverket Viermie K, samt Per Jonas Partapuoli, som moderator.

3. Kulturpolitiskt toppmöte 2021: Sami agency in Sápmi and the Nordic countries – Legal frameworks and public policies – S.O.S. First Aid (art) Kit – What next?
Arrangerades 12 mars digitalt via zoom av nätverket Viermie K – för samisk kultur i Sábmie.
Viermie K på Facebook:  https://www.facebook.com/viermiek