Toppmöte – Ur kulturens källa / Kultuvrran ájjagiste


Illustration: Erica Huuva

Framtidens kulturpolitik och Sápmi – hur skall den samiska kultursektorn kunna utvecklas?

Välkommen till kulturpolitiskt toppmöte den 6-7 mars 2019 i Ubmeje!

Summit 2019 program

Den kulturella infrastrukturen på det samiska området står på en mycket bräcklig grund och lever på magra betesmarker. Betydelsen av kulturens roll för demokratiutveckling och samhällsbyggande samt för synliggörandet av urfolk är en central fråga internationellt liksom i ett samiskt/svenskt/nordiskt perspektiv.

Såhkie Umeå sameförening vill lyfta frågorna om kulturens villkor och bjuder därför in till ett toppmöte i Ubmeje/Umeå.

Vi vill:

  • genomlysa samisk kulturpolitik
  • öka kunskapen kring samiska kultursektorns betydelse
  • öka olika aktörers möjligheter att bidra till utveckling
  • öka möjligheterna för kulturarbetare att möta en ny publik
  • öka uppdraget för arrangörer och institutioner

Framför allt:
Vaska fram och skapa en strategisk långsiktig riktning för samisk kulturpolitik i Sápmi.

Vi bjuder in:

  • kulturaktörer i Sápmi och Sverige
  • organisationer, samiska kulturarbetare, politiker och tjänstemän inom kulturpolitik och samepolitik
  • forskare och yrkesutövare som är delaktiga i den samiska miljön
  • samer och en intresserad allmänhet

Mer information om TOPPMÖTET Kultuvrran ájjagiste / Ur kulturens källa»

PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR TOPPMÖTET

6 MARS 2019
10:00 – 13:00  Registreringen öppen
12:00 – 12:45   Lunch i kåtorna på Rådhustorget
12:45 – 13:00  Maj Doris Rimpi och Åsa Simma
13:00 – 13:05  Välkommen Michael Lindblad, ordförande Såhkie Umeå sameförening
13.05 – 13:15   Öppningstal Amanda Lind, Kultur- och demokrati­minister
13:05 – 13:10   Välkommen + Invigningstal med kulturminister Amanda Lind
13:20 – 13:45   Stephen Loft, Kanada
13.50 – 14:15    Kulturverksamheternas villkor
14:20 – 14:30   Sametinget, Ingrid Inga, ger en nulägesrapport
14:35 – 15:05   Konstarternas villkor – panelsamtal med samer från olika kulturella fält
15:05 – 15:25   Kaffe
15:30 – 15:55   Kaisa Rautio Helander – Decolonization of naming practices: Right to designate and retain indigenous names for communities and places
16:00 – 16:20  De fyra norra regionerna i Sápmi, Sverige, presenterar sitt arbete
16:25 – 16:35   Biret Risten Sara
16:40 – 17:15   Hur kan samisk kulturutveckling stödjas? Panelsamtal med samiska representanter, offentliga beslutsfattare och politiker inom den kulturella sektorn
17:20 – 17:30  Sammanfattning och avslutning av dag 1
17:30 – 18:00  Samisk årstidskonst i offentlig miljö, Umeå universitet, Rådhuset Rex
18:30 – 20:30  Gemensam middag på Sävargården
20:30 – 21:45  Kaffe och mingel på Tráhppie, aktiviteter på kulturområdet Gammlia

 7 MARS 2019
09:00 – 09:10  Summering av dag 2
09:10 – 09:35   Vad betyder den Samisk kultur och framtiden – vad innebär det för barn och unga? Panelsamtal
09:35 – 10:05  Dale Turner – On Indigenous rights, sovereignty, and nationhood
10:00 – 10:35  Rättigheters betydelse för kulturell och samhällelig utveckling
10:35 – 11:00   Kaffe
11:00 – 11:15    Tomas Colbengtsson om urfolkskonst
11:15 – 11:50    Hur går vi vidare? Avslutande diskussion
11:50 – 12:00   Slutord
12:00 – 13:00  Lunch

Summit 2019 program

ANMÄL DIG HÄR »

Föreläsare:

Stephen Loft
director of the Aboriginal Arts Office of the Canada Council for the Arts, Mohawk of the Six Nations with Jewish heritage

Kaisa Rautio Helander
professor of Sámi onomastics at Sámi allaskuvla, Norway. Among her current research interests are theoretical and methodological questions concerning Sámi toponymy, challenges of recognition and restoration of indigenous toponymy in official naming contexts and colonial naming practices in indigenous areas.
Title of her talk:
Decolonization of naming practices: Right to designate and retain indigenous names for communities and places

Dale Turner
professor at Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, USA, works mostly on Indigenous rights, sovereignty, and nationhood in Canada. He is a citizen of the Temagami First Nation on the homelands of the Teme-Augama Anishinaabe in northern Ontario

 

Kontakt
Projektledare/kontaktpersoner:
Eva Conradzon eva@biegga.com 070-354 51 06
Sanne Ristin Bengtsson sanneristiina@gmail.com 073-034 44 78

Ordförande:
Michael Lindblad michael@sahkie.se 070-367 40 43