Såhkies hederspris 2019

Såhkie’s hederspris 2019 tilldelas Kristina Utsi-Boine och Per Ludvig Boine, Siejdegavva, för sin uthållighet och att över lång tid arbetat med att synliggöra den samiska konsten och språken med sitt förlagsarbete med utgivning av samisk litteratur samt musik och jojk av hög kvalité.

Motivering:

DAT bokförlag bildades 27 december 1984 av Kristina och Per-Ludvig. Nils-Aslak Ailohas Walkeapää var också en drivande kraft i bildandet av bokförlaget DAT. En annan som också var med från början var Ande Somby. DAT är ett av de äldsta samiska bokförlagen i Sápmi.

DAT har alltid arbetat gränsöverskridande i Sápmi. De har arbetat med författare och musiker i hela Sápmi och de vill att varje bok eller CD ska vara en upplevelse för läsaren. DAT förlag är ett litet samiskt bok-och skivbolag som har arbetat strävsamt och målmedvetet. De har alltid betraktat Sápmi som ett enda land där landsgränserna inte finns.

De samiska språken har stått i centrum, de har gett ut böcker och CD-skivor på ett flertal samiska språkvariteter. Utgivningen av samisk litteratur har omfattat allt från Vuokko Hirvonens doktorsavhandling på nordsamiska till barnböcker på sydsamiska. De har alltid haft ett nära samarbete och en tät dialog med författaren eller artisten.

De har gett ut ett över 80 titlar musik, jojk och ljudböcker och över 90 titlar i tryck.

Ledstjärnan i deras bok-och musikutgivning har varit att alla sinnen ska tilltalas, ögat, känseln och den estetiska upplevelsen. De menar att både böcker och musik är en konstart därför har allt de har gett ut kännetecknats av en hög konstnärlig kvalité. Dikteposet ”Vidderna inom mig” av Ailohas är ett exempel på en vacker bok med både dikter och bilder.