På gång i Ubmeje & Sápmi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Samisk sanningskommission

30 november, 2020 kl 08:00 - 31 maj, 2021 kl 17:00

Sametingets arbete med att förankra en samisk sanningskommission hos det samiska folket är i full gång. En styrgrupp med sju ledamöter är bildad och en projektledare har anställts. Corona-pandemin gör det emellertid svårt att genomföra fysiska möten runt om i Sápmi så som det var tänkt från början. (Planerat möte på Tráhppie i Umeå 23 nov ställdes in.)

Sametingets styrgrupp för projektet har därför beslutat att komplettera dialogmötena med möjlighet för samer att lämna in synpunkter skriftligt via en enkät. Ett informationsblad med en länk till enkäten kommer att gå ut till det samiska folket via olika kanaler, bland annat genom ett utskick till sameröstlängden, sameföreningars, samiska organisationers och sametingspartiers medlemmar.

Styrgruppen tror att många samer i Sverige ser fram emot att en sanningskommission ska inrättas. Det saknas kunskap om samernas situation och många viktiga frågor väntar på att belysas. Nu hoppas styrgruppen att många vill vara med och tycka till om vilka teman sanningskommissionen ska arbeta med.

För kontakt med styrgruppen:
Matti Blind Berg, tel. 070-397 69 77
Håkan Jonsson, tel. 070-372 10 10
Marie Persson Njajta, tel. 073-806 98 48
Jan Rannerud, tel. 070-600 80 76
Anders Kråik, tel. 070-224 71 61
Joakim Påve, tel. 070-229 71 57
Marita Stinnerbom, tel. 070-399 98 06

Mer information: https://www.sametinget.se/sanningskommission

Detaljer

Börjar:
30 november, 2020 kl 08:00
Slutar:
31 maj kl 17:00

Arrangör

Sametinget
Webbplats:
https://www.sametinget.se/sprakcentrum

Plats

Online

Comments are closed.

Såhkie Umeå Sameförening har som målsättning att stärka samiska arrangemang i Ubmeje och regionen genom att sprida information om vilka typer av samiska aktiviteter som sker i Ubmeje och Sápmi. I denna kalender marknadsför arrangemang både från sameföreningens initiativ, Umeå Samiska förvaltningskommun och alla andra aktörer med koppling till samiska arrangemang.

Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.