På gång i Ubmeje & Sápmi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Återbördande i försoning

9 augusti

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, sker ett återbördande av kvarlevor efter 25 personer till sin ursprungliga viloplats, även kallad repatriering, på Gammplatsen i Lycksele. För att göra ceremonin och högtidlighållandet stort och värdigt arbetar Lycksele sameförening – Líksjuon Sámiensiäbrrie, Lycksele kommun, Svenska kyrkan, Sametinget och Västerbottens museum nu inför repatrieringen i Lycksele – den största i Sveriges historia.

Lyckseles gamla begravningsplats användes under 1600- och 1700-talen. Där var alla samer i områdena runt Umeälven, Vindelälven och till viss del även Ångermanälven skyldiga att begrava sina anhöriga. Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. Det hela föll i glömska till 2013 då Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Stockholm. Sedan dess har en process om återbördande pågått.

Om du vill delta vid repatrieringen ska du anmäla dig till adriana.aurelius@lycksele.se – senast 1 juli.

9:e augusti på morgonen kommer museerna att köra de 25 näveraskarna med kvarlevor till Lycksele för att överlämna dem till de efterlevande, till samhället och till jorden. Allmänheten, ceremonideltagarna samlas och inväntar att kortegen anländer från Västerbottens museum kl 13. Därifrån kommer näveraskarna att bäras fram till ceremoniplatsen inne på hembygdsområdet på Gammplatsen. Tal från de levande till de döda kommer att hållas av Biskopen i Luleå stift, en
representant från Sametinget och Region Västerbotten.

Näveraskarna kommer att bäras in på gamla kyrkogården för återbördande till jorden av olika representanter för lokalsamhället samt av efterlevande släktingar. Därefter kan alla ceremonideltagare visa sin respekt och aktning genom att kasta en symbolisk skopa jord över de döda. Blommor kan lämnas i gravarna eller på kyrkogårdsmuren. Efter återbördandet till vilojorden kommer återsamling att ske framför scenen där tal kommer att framföras.

Tillgängligheten till gamla kyrkogården är svår för hjulburna och hjulunderstödda personer, då det endast är en upptrampad stig. En storbilds-tv på scenen kommer att visa det som sker inne på gamla kyrkogården så att alla kan följa med i det som händer.
Skogsmuseet, Hembygdsgillet och Líksjuon Sámiensiäbrrie håller Gammplatsen öppen för ceremonideltagarna. Ruselegårdens personal komponerar en Försoningsmiddag och kommer att hålla öppet för lunch och kaffeservering.

Såhkie, Umeå sameförening planerar en gemensam bussresa till Lycksele för att närvara vid ceremonin. Anmäl intresse till Camilla@sahkie.se.

Foto: Gamla begravningsplatsen i Lycksele med stenkyrka.

Plats

Gammplatsen
Lycksele, 921 32 Sverige + Google Map
Webbplats:
http://www.gammplatsen.com/

Comments are closed.

Såhkie Umeå Sameförening har som målsättning att stärka samiska arrangemang i Ubmeje och regionen genom att sprida information om vilka typer av samiska aktiviteter som sker i Ubmeje och Sápmi. I denna kalender marknadsför arrangemang både från sameföreningens initiativ, Umeå Samiska förvaltningskommun och alla andra aktörer med koppling till samiska arrangemang.

Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.