På gång i Ubmeje & Sápmi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Återbördande i försoning

9 augusti

På Urfolkens dag, den 9 augusti 2019, sker ett återbördande av kvarlevor efter 25 personer till sin ursprungliga viloplats, även kallad repatriering, på Gammplatsen i Lycksele. För att göra ceremonin och högtidlighållandet stort och värdigt arbetar Lycksele sameförening – Líksjuon Sámiensiäbrrie, Lycksele kommun, Svenska kyrkan, Sametinget och Västerbottens museum nu inför repatrieringen i Lycksele – den största i Sveriges historia.

Lyckseles gamla begravningsplats användes under 1600- och 1700-talen. Där var alla samer i områdena runt Umeälven, Vindelälven och till viss del även Ångermanälven skyldiga att begrava sina anhöriga. Det var i samband med en arkeologisk utgrävning sommaren 1950–51 som mänskliga kvarlevor skickades till Historiska museet i Stockholm för undersökning. Det hela föll i glömska till 2013 då Västerbottens museum i Umeå fick tillbaka materialet från Stockholm. Sedan dess har en process om återbördande pågått.

Mer information här.

Såhkie, Umeå sameförening planerar en gemensam resa till Lycksele för att närvara vid ceremonin. Mer information om resan och hur du anmäler kommer på denna sida.

Foto: Gamla begravningsplatsen i Lycksele med stenkyrka.

Plats

Gammplatsen
Lycksele, 921 32 Sverige + Google Map
Webbplats:
http://www.gammplatsen.com/

Comments are closed.

Såhkie Umeå Sameförening har som målsättning att stärka samiska arrangemang i Ubmeje och regionen genom att sprida information om vilka typer av samiska aktiviteter som sker i Ubmeje och Sápmi. I denna kalender marknadsför arrangemang både från sameföreningens initiativ, Umeå Samiska förvaltningskommun och alla andra aktörer med koppling till samiska arrangemang.

Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.