På gång i Ubmeje & Sápmi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Årsmöte Såhkie – Umeå sameförening

23 maj kl 15:00 - 17:00

Gratis

Såhkie – Umeå sameförening håller årsmöte söndag den 23 maj 2021 kl 15.00-17.00 utanför Tráhppie. Vi bjuder på fika! Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för att ha rösträtt. Mejla info@sahkie.se om du är tveksam ifall du har betalat i år. Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga här nedan på webbsidan från den 15 maj.

Årsmötets dagordning
1. Beslut om mötets behöriga utlysning
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner för mötet
4. Verksamhets- och kassaberättelse
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelse, ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter
8. Val av två revisorer
9. Val av valberedning
10. Beslut om medlemsavgiftens storlek
11. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
a) Styrelsearvode
b) Stadgeändringar
12. Övriga frågor/motioner
13. Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2020
Resultat- och Balansräkning 2020
Revisorsyttrande
Revisionsberattelse, lekmän
Valberedningens förslag 2021
Presentation föreslagna styrelseledamöter
Medlemsavgift 2022
Styrelsearvode (11a)
Reviderade stadgar, antagna på extrastämma (11b)
Nuvarande stadgar

Detaljer

Datum:
23 maj
Tid:
15:00 - 17:00
Pris:
Gratis

Arrangör

Såhkie Ubmeje sameförening
E-post:
info@sahkie.se
Webbplats:
www.sahkie.se

Plats

Tráhppie
Helena Elisabeths väg 4
Umeå, 90342
+ Google Map
Webbplats:
www.sahkie.se

Comments are closed.

Såhkie Umeå Sameförening har som målsättning att stärka samiska arrangemang i Ubmeje och regionen genom att sprida information om vilka typer av samiska aktiviteter som sker i Ubmeje och Sápmi. I denna kalender marknadsför arrangemang både från sameföreningens initiativ, Umeå Samiska förvaltningskommun och alla andra aktörer med koppling till samiska arrangemang.

Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.