På gång i Ubmeje & Sápmi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

AIMday – Hållbar utveckling i Sápmi

3 mars kl 09:00 - 15:30

AIMday är dagen när samiska organisationer, företag, entreprenörer med koppling till samisk kultur, äldre samer och andra kunskapsbärare själva får sätta agendan, genom de frågor som de har skickat i förväg och vill diskutera med forskare vid Umeå universitet. Temat är Hållbar utveckling i Sápmi.

Varje inkommen fråga matchas med vetenskaplig kompetens genom att forskarna väljer vilka frågeställningar de vill vara med och diskutera utifrån sin expertis. Sedan, under ”dagen D”, träffas frågeställare och forskare i små samtalsgrupper. Det här leder till ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer som tar sin utgångspunkt i aktuella frågor som både forskare och samiska kunskapsbärare är intresserade av. Och just det är målet med AIMday: att inspirera och lägga grunden till samarbetsprojekt som möter viktiga samhällsutmaningar.

AIMday 2020 fokuserar på hållbar utveckling i Sápmi.  Effekterna av global uppvärmning, koloniala processer, miljöförstöring och globalisering märks allt tydligare på norra halvklotet, och innebär för många arktiska urfolk ett hot mot traditionella levnadsförhållanden, värderingar och näringar. AIMday 2020 genomförs i samband med Ubmejen Biejvie/Samiska veckan och fokuserar på hållbar utveckling i Sápmi i ordets vidaste bemärkelse, dvs med syfte på landet, vattnet, floran, faunan, näringslivet och det samiska folket i norr.

Vaartoe, centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och internationellt för att stärka och utveckla samisk och annan urfolksforskning. Som forskare erkänner vi att det finns parallella kunskapssystem, både traditionella och akademiska och att dessa system innehåller kunskap av värde för en hållbar utveckling.

AIMday – Hållbar utveckling i Sápmi har delats in i följande underteman:

  • Hälsa och levnadsvillkor
  • Kultur och historia
  • Mark och vatten
  • Språk och utbildning
  • Traditionell kost och näringar

Detaljer

Datum:
3 mars
Tid:
09:00 - 15:30

Plats

Humanisthuset, Umeå universitet
Petrus Laestadius väg
Umeå, 90736 Sverige
+ Google Map
Webbplats:
https://www.umu.se/en/news/humanities-building-to-get-major-facelift_5829469/

Comments are closed.

Såhkie Umeå Sameförening har som målsättning att stärka samiska arrangemang i Ubmeje och regionen genom att sprida information om vilka typer av samiska aktiviteter som sker i Ubmeje och Sápmi. I denna kalender marknadsför arrangemang både från sameföreningens initiativ, Umeå Samiska förvaltningskommun och alla andra aktörer med koppling till samiska arrangemang.

Kalendern uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i takt med att informationen når oss. Om du är arrangör och anordnar någon samisk aktivitet så kan du meddela detta till info@sahkie.se så kommer det med i kalendern.